Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2013

Dresix

November 24 2013

Dresix
7721 fbd5
Reposted fromDoopamina Doopamina viaAnivia Anivia
Dresix
Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje Ci prawdziwego szczęścia.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaAnivia Anivia
Dresix
2162 d091 500
Reposted byzgryzpaznokcie zgryzpaznokcie

November 19 2013

Dresix
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaAnivia Anivia
Dresix
Black Cat: Our black smoke Maine Coon queen. (© Robert Sijka/National Geographic Photo Contest)
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaAnivia Anivia

November 17 2013

Dresix
Podobno jeśli ktoś Ci się śni
to znaczy, że za Tobą tęskni.
— a może to właśnie Ty tęsknisz za nim?

November 13 2013

Dresix

November 12 2013

Dresix
Nie kocha się za coś, tylko mimo wszystko.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Dresix
Są miejsca, rzeczy, ludzie, daty,
które znaczą coś więcej.
Reposted fromte-quiero te-quiero viairmelin irmelin
Dresix
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
Reposted fromlabellavita labellavita viairmelin irmelin
Dresix
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult - Bez mojej zgody
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viairmelin irmelin
Dresix
najgłębiej patrzą te oczy, które najwięcej płakały. najbardziej kochają te serca, które najmocniej cierpiały.
Reposted frompatrisz patrisz viairmelin irmelin
Dresix
Zabawne, jak łatwo możesz stracić pewność siebie, kiedy na czymś ci bardzo zależy.
— ...
Reposted frombomdia bomdia viairmelin irmelin
Dresix
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viairmelin irmelin
Dresix
Boję się, że już zawsze będę za Tobą tęsknić.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viairmelin irmelin
Dresix

Nie wiem kim jestem dla Ciebie i to mnie przerasta.

Reposted fromthesmajl thesmajl viairmelin irmelin
Dresix
Nie ganiaj za ludźmi, bądź sobą, rób swoje i pracuj ciężko. Odpowiedni ludzie - ci, którzy pasują do Twojego życia pojawią się sami i zostaną.
— unknown
Reposted fromyourtitle yourtitle viairmelin irmelin
Dresix
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viairmelin irmelin
8329 3aac
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaAnivia Anivia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl