Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2014

Dresix
Reposted fromhairinmy hairinmy viaAnivia Anivia

February 27 2014

Dresix
Reposted fromAnivia Anivia

February 17 2014

Dresix
Reposted fromMissMurder MissMurder viaAnivia Anivia
Dresix
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaAnivia Anivia

February 15 2014

Dresix
Reposted fromte-quiero te-quiero viaAnivia Anivia
Dresix
Reposted frompiehus piehus viaAnivia Anivia

January 29 2014

Dresix
Z biegiem lat okazało się, iż człowiek jest silniejszy, będąc dzieckiem, niż gdy staje się dorosły.
— Piotr Sender - Bóg nosi dres
Reposted frompuella13 puella13 viaAnivia Anivia
Dresix
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viaAnivia Anivia
Dresix
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viaAnivia Anivia
Dresix
1444 90f9 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaAnivia Anivia

January 26 2014

January 25 2014

Dresix
Z biegiem lat okazało się, iż człowiek jest silniejszy, będąc dzieckiem, niż gdy staje się dorosły.
— Piotr Sender - Bóg nosi dres
Reposted frompuella13 puella13 viaAnivia Anivia

January 05 2014

Dresix
Nie rozumie się u nas tego, że młodzież boi się szarości życia
— Hłasko
Reposted fromweightless weightless viaAnivia Anivia

December 28 2013

Dresix
4389 f65c
Reposted fromzyggie zyggie viaAnivia Anivia

December 24 2013

Dresix
“Stary, kobietę się kocha, mimo wszystko. Po to jest. I masz z nią sypiać, masz doznawać nowych doświadczeń, ma być wam cudownie - ale nie tylko wokół tego się to kręci. Przytulaj ją. Daj jej swoją bluzę, gdy będzie marzła i daj jej serce, kiedy odda Ci swoje. Zważywszy na to, że jest delikatniejsza, kurwa, nie rań jej.”
Reposted fromoceanstrat oceanstrat viaAnivia Anivia

December 23 2013

Dresix
Boję się, że wszystkim wyjdzie życie a mi nie.
— bardzo
Reposted fromsatanek10 satanek10 viaAnivia Anivia
Dresix
1. To, że ludzie nie kochają cię według twojego własnego wyobrażenia, nie znaczy, że nie kochają cię najlepiej jak umieją.
2. To, co mówisz o innych, dużo mówi o tobie, a nie o nich.
3. Masz w życiu dwie ręce - jedną, żeby pomagać sobie a drugą - żeby pomagać innym.
4. Szacunek do siebie to podstawa.
5. Jeśli stajesz przed trudnym wyborem - kierować się rozumem czy sercem? - to pamiętaj, aby zawsze przynajmniej dopuścić rozum do głosu.
6. Otaczaj się wszystkim, co pozytywne, a to wpłynie na ciebie tak samo - analogicznie ze wszystkim, co negatywne.
7. Podejmuj decyzje.
8. Nie uganiaj się za ludźmi, których nie obchodzisz.
9. Nienawiść to domena ludzi słabych.
Reposted fromtatianka tatianka viaAnivia Anivia

December 21 2013

Dresix
Gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś koło nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje nam się, że czas przecieka nam jak piasek przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAnivia Anivia

December 20 2013

Dresix
4231 ce62
Reposted fromflesz flesz viaAnivia Anivia

December 11 2013

Dresix
Niektórzy nie mogą sobie pozwolić na upadek, bo wiedzą, że nikt ich nie podniesie
Reposted fromcasas casas viaAnivia Anivia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl